Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.02.2024 15:12 (Üye) Soru : MERHABA. 2024 YILINDA KAR DAĞITIMI STOPAJ ORANI YÜZDE 15 MİDİR? KAR DAĞITIMI ALAN ORTAĞIN VERGİDEN İSTİSNA ORANI NEDİR? TEŞEKKÜR EDERİM. İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM

Cevap : KAR PAYI DAĞITIMINDA GV STOPAJ ORANI % 10 DUR. ELDE EDİLEN BRÜT KAR PAYI İSTİSNASINI DÜZENLEYEN GVK 22/3 MADDE AŞAĞIDADIR. 3. Tam mükellef kurumlardan elde edilen, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının YARISI gelir vergisinden müstesnadır. İstisna edilen tutar üzerinden 94 üncü madde uyarınca tevkifat yapılır ve tevkif edilen verginin tamamı, kâr payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi durumunda yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.