Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.02.2024 15:24 (Üye) Soru : Sayın ilgili 2024 Ba bs bildirimine ilişkin ithalat işlemlerine ilişkin Gümrük çıkış beyannameleri ve ihracat işlemlerine ilişkin bildirimler beyan edilecek mi? Form Ba - Form Bs Bildirimlerine Dâhil Edilmemesi Gereken Belgelere İlişkin Duyuru. Başkanlığımız tarafından ilgili kurumlardan temin edilmeye başlanılan; - İthalat işlemlerine ilişkin belgelerin, - Kira ödemelerine ilişkin belgelerin, - Sigorta poliçelerinin, - Sigorta komisyon gider belgesinin, - Elektronik ürün senedinin (ELÜS), 1/2/2024 tarihinden itibaren verilmeye başlanacak olan 2024/1 dönemine ait Form Ba ve Form Bs bildirimlerinden başlamak üzere, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmesi zorunluluğunun kaldırılması uygun görülmüştür.

Cevap : Ba Bs formlarında Gümrük beyannamesi bildirilmez. Satışlar için e-fatura veya e-arşiv fatura düzenleneceği için Bs formun da bildirilmez. Sorunuzdaki duyuruya göre 01/02/2024 den itibaren 2024/1. döneminden itibaren İthal edilen mala ait Faturada Ba formunda bildirilmeyecek.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.