Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.02.2024 17:36 (Üye) Soru : sayın danışman şirketlerin bankalardaki yabancı para hesaplarının dönem sonu değerlemelerinde hangi yöntem kullanılır. fifo,lifo ağırlıklı ortalama gibi yöntemler kullanılabilirmi v.u.k- 280 inci maddesinde, “Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayicinin takarrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bedeli esas alınır. Yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kur Maliye Bakanlığınca tespit olunur denmektedir.ayrıca 217 Seri nolu GVK Genel Tebliği ve 283 Seri nolu VUK Genel Tebliği uyarınca; Kasadaki mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile; Yabancı para cinsinden her türlü alacak ve borçlar ile yurt içi veya yurt dışındaki banka hesaplarında yer alan yabancı paralar döviz alış kuru ile değerlenecektir.denmektedir. banka hareketlerinin defter kayıtlarına merkez bankasının 1 gün önceki alış kuruna göre hesaplanıp kaydedilen tutarlar neticesinde oluşan dönem sonu kur farklarının tekrardan başka yöntemlerle (fifo lifo gibi) hesaplanması mümkünmüdür ve kanunlara uygunmudur

Cevap : 31/12/2023 Tarihli Bilançoda yer alan Yabancı paralar ve yabancı para birimindeki aktif ve pasif değerler VUK 559 sayılı Genel tebliği ile belirlenen kurlardan değerlenir. Başka yöntem olmaz. (fifo lifo gibi)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.