Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.02.2024 12:43 (Üye) Soru : MUHSGK bağlı olarak APHB'ni 2 gün gecikmeli olarak ve pişmanlık talepli olarak verdik. Kurum İPC uyguladı. SGK İtiraz Komisyonu'na verilecek dilekçe örneğine ihtiyaç duymaktayım.

Cevap : …………..Sosyal Güvenlik Merkezi’ne İlgi: ....…. tarih SAYI:...........................sayılı idari para cezasıkonulu tebligat İlgide kayıtlı dilekçe ile tarafıma ................................ tarihinde …………TL tutarında idari para cezası tebliğ edilmiştir. Söz konusu idari para cezasına aşağıdaki gerekçelerle itiraz ediyorum ve Komisyonunuzca iptal edilmesini talep ediyorum. ( Buraya ayrıntılı gerekçe yazın) Gereğini arz ederiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.