Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.02.2024 12:12 (Üye) Soru : Merhaba, Ocak Ayı İçinde ki Kağıt Araç Poliçeleri, Banka yapılan dekont olarak bıldırdığımız kiralar ve İthalattakı kağıt faturaları Ocak Ayı BA formunda bıldırmıcek mıyız. Teşekkurler

Cevap : BİLDİRİLMEYECEK. GİB AÇIKLMASI: 31/12/2022 tarihli ve 32032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 543 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine eklenen 1.2.8 numaralı bentte, Gelir İdaresi Başkanlığının, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmesi gereken mal ve/veya hizmet alış/satışlarına ilişkin bilgileri, ilgili kurumlardan elektronik ortamda temin ettiği takdirde, resmi internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yayımlayacağı duyuru ile bu bilgilerin bildirimlere dâhil edilme zorunluluğunu kaldırmaya yetkili olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda, Başkanlığımız tarafından ilgili kurumlardan temin edilmeye başlanılan; - İthalat işlemlerine ilişkin belgelerin, - Kira ödemelerine ilişkin belgelerin, - Sigorta poliçelerinin, - Sigorta komisyon gider belgesinin, - Elektronik ürün senedinin (ELÜS), 01/02/2024 tarihinden itibaren verilmeye başlanacak olan 2024/1 dönemine ait Form Ba ve Form Bs bildirimlerinden başlamak üzere, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmesi zorunluluğunun kaldırılması uygun görülmüştür.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.