Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.02.2024 12:49 (Üye) Soru : MERHABA ; KİRA GELİRİ OLAN MÜKELLEFİN alzheimer HASTALIĞINDAN DOLAYI KENDİSİNE MAHKEMEDEN VASİ ATANMIŞTIR.VASİ MÜKELLEFİN BAKIMI İÇİN BAKICI TUTMUŞTUR.BAKICI YA ÖDENEN ÜCRET VE ÖDENEN SSK PRİMLERİ SAĞLIK GİDERLERİ ADI ALTINDA KİRA GELİRİNDEN DÜŞÜLEBİLİR Mİ? SAYGILARIMLA

Cevap : DÜŞAMEZ. ANCAK GVK 89/2. MADDESİNDEKİ KOŞULLARA GÖRE ÖZEL HASTANE VE İLAÇ FAUTURALARINI İNDİREBİLİR. GVK 89/2 " Beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması , Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler)."
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.