Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.02.2024 11:57 (Üye) Soru : Sayın Danışman, Bir organize sanayi bölgesin prefabrikten depo inşaatı başlatacağız. Bu inşaatla ilgili bir prefabrik firması ile anlaşma yapılarak depo inşaatı yürütülecek. Soru 1: Bu inşaat işlemi ile ilgili açılacak sgk dosyaları nerede ve nasıl olmalıdır? (prefabrik firması sözleşmeye biz kendi merkezimizin olduğu sigorta sicilinde gösterir ve öderiz yazmış) Soru 2: İşi yapacak olan prefabrik firması işçilerini kendi merkezinde gösterip primlerini orada öderse biz toplam yapı maliyetine istinaden ödeyeceğimiz işçilik primleri bedelinden bunları mahsup edebilir miyiz? Soru 3: Toplam yapı maliyetine istinaden ödeyeceğimiz işçilik primleri bedelinden prefabrik firmasının işçilerine ödediği primleri mahsup edebilir miyiz? Bunun için izlenecek en doğru yol nedir? (Bu inşaat için biz sgk dosyası açtırıp prefabrik firmasını da aynı sgk sicilinde alt işveren olarak mı gösterilmemiz mi gerekir) Nasıl bir izlememiz gerektiği konusunda bilgilerinizi arz ederiz.

Cevap : E-SGK işveren tescil uygulamasından işyeri tescil başvurusu yapıp onayladıktan sonra en geç 7 gün içerisinde elden ya da posta ile inşaat sigortası için gerekli evraklarla birlikte bağlı olunan SGK'ya başvurmanız gerekmektedir. Alt işverenlerin kendi adlarına tescil işlemi yapılmayacağından alt işveren konumunda olanlar SGK' ya işyeri bildirgesi vermezler. Ancak dilekçe ile birlikte imza sirküleri, alt işverenlik sözleşmeleri ve istenilen diğer belgeleri vermek zorundadırlar. Alt işveren tesciline ilişkin bilgiler, asıl işverenin e-Bildirge kullanıcısı tarafından e-Devlet uygulamalarında yer alanda “İşyeri Bildirgesi (4-a lı Sigortalı Çalıştıranlar Yönünden)” seçeneği üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumunun e-SGK uygulamalarında yer alan “İşveren” sekmesinden “İşyeri Bildirgesi” seçeneğinin işaretlenmesi halinde de e-Devlet uygulamalarındaki “İşyeri Bildirgesi (4-a lı Sigortalı Çalıştıranlar Yönünden)” sekmesine erişim sağlanmaktadır. Dolayısıyla alt işveren tesciline ilişkin bilgilerin elektronik ortamda alt işveren tarafından değil asıl işveren tarafından gönderilebildiği, ayrıca asıl işverenin e-Bildirge kullanıcısı tarafından alt işveren tesciline ilişkin bilgilerin elektronik ortamda gönderilebilmesi için e-Bildirge şifresinin yanı sıra mutlaka e-Devlet şifresine de sahip olması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır. 4743 sayılı Kanun hükümlerine göre ihalesi yapılan ve 4735 Sayılı Kanun hükümleri göre de sözleşmesi imzalanan hizmet alım işleri idarelerin SGK'ya bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu bu husus sadece işçi alacaklarında değil hizmet alım ihalelerinin tamamında dikkate alınmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.