Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.02.2024 09:21 (Üye) Soru : Sayın Danışman Merhaba Bir ir mükellefimiz için Sanatçı odaları birliğinin yönlendirmesi ile yurt dışına telif geliri için SM makbuzu düzenledik. İstisnaya kadar olan telif gelirleri vergiye tabi olmadığı gibi diğer gelirler için beyanname Veriliyor olsa da telif gelirleri beyannameye dahil edilmiyor diye biliyorum. Tereddüt ettiğim konu SM makbuzu düzenlemiş olmamız. Telif geliri için düzenlenen makbuzu hiç kayda almasak doğru olur mu. Yoksa Defter Beyana gelir olarak kaydedip GV beyannamesinde istisna olarak indirim mi yapmamız gerekir. Teşekkür ederim

Cevap : Yurtdışına satılan telif için GVK 18. madde hükümleri uygulanmaz. (istisna uygulanmaz) GV stopajı hesaplamadan normal e-smm düzenlenir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.