Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.02.2024 17:37 (Üye) Soru : merhaba, internet üzerinden ürün tanıtım yaparak influencer reklam geliri elde eden bir mükellefiyet açacağım. araştırmalarıma göre şahıs gib üzerinden başvuruda bulunup kayıt yaptırıyor ve banka hesabı açıyor akabinde muafiyet belgesi alıyor. ve bankaya yatan gelirler üzerinden banka %15 kesinti yaparak şahısa ödeme yapıyor.KDV, STOPAJ, GGV mükelelfiyetleri yokmuş. sorum yık sonunda YGV beyannamesi verilecekmi ve gelir vergisi dilimlerine tabi tutulup %15 kesinti düşüldükden sonra kalanınımı ödeyecek . desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap : YOUTUBER, BLOGGER / VLOGGER, TİKTOKER VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET BİLGİ (GVK Mükerer Madde 20/B) Youtuber, blogger/vlogger, tik tok diye adlandırılan, ancak genelde sosyal medya/içerik üreticileri olarak kabul edilen bu kişiler sosyal paylaşım ağları üzerinden reklâm gelirleri, sponsorluk ve satış gelirleri, bağışlar, bahşişler ücretli abonelik gelirleri gibi çeşitli kazançlar sağlamaktadır. Elde edilen kazançları, bu kişilerin Türkiye’de kurulu bir bankada bu faaliyetleri için özel bir hesap açmaları ve bütün gelirlerini bu hesap aracılığı ile elde etmeleri koşulu ile vergiden istisna edilmiştir. Bu işi yapacak kişiler VD müracaat ederek İstisna belgesi alacak Bankaya münacat ederek hesap açılır. Bu kişilere yapılacak ödeme Kişinin bu hesabına yatırılır. Gider pusulası düzenlenmez. Bankanın vereceği e-dekont Gider pusulası niteliğindedir. Bu hesaplara her ay gelen tutar üzerinden BANKALAR % 15 vergi kesecek ve vergi idaresine yatıracaklardır. Böylece Sosyal Medya Üzerinden elde edilen kazançları vergilendirilmiş olacaktır. BU KİŞİLER DEFTER TUTMA, BELGE DÜZENLEME, BEYANNAME VERME, SAKLAMA VE İBRAZ GİBİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ SÖZ KONUSU OLMAYACAKTIR. Ancak; Sosyal medya üzerinden elde edilen kazancın Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde tutarı AŞMASI halinde; ( 2024 yılı 4. dilim 3.000.00 TL) gelirin tamamı için Yıllık GV beyannamesi verilecek hesaplanan vergiden; kesilen % 15 GV stopajı mahsup edilecektir. Sosyal medya üzerinden yapacakları teslim veya hizmetler (elde edecekleri kazançlar) KDV’den de istisna dır. Fatura düzenlenmez. Bu kişiler için VD mükellefiyet tesisi ettirilmez. KONU İLE İLGİLİ OLARAK GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 318) İNCELEYİNİZ.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.