Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.02.2024 09:34 (Üye) Soru : Mükellefim, Tasarımı yapılmış olan reklamlara ilişkin her türlü baskı ve basım hizmetleri ile her türlü promasyon amaçlı baskı ve basım hizmetlerini tedarik edip satışını yapıyor. Satış faturasını düzenlerken faturayı tevkifatlı düzenlemek zorundamıdır. Tevkifatsız fatura düzenleyebilirmi. faaliyetine örnek olarak: Giyim firmasının mağza tabelasını, ürün etiketlerini, v.b. başkasına yaptırıp giyim firmasına satışını yapıyor. bir nevi tedarikçi. teşekkürler...

Cevap : Aşağıda sayılanlara yapılan teslimlerden 7/10 oranında KDV tevkifatı yapılacak. BELİRLENMİŞ ALICILAR LİSTESİ ((KDV Mükellefi olsun olmasın) **5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, **Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, **Döner sermayeli kuruluşlar, **Kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, **Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına , **Bankalar **Sigorta ve Reasüransa Şirketlerine , Emeklilik Şirketlerine, **Sendikalar ve üst kuruluşları, **Vakıf üniversiteleri, **Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, **Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), **Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, **Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, **Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, **Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. de işlem gören Şirketler **Kalkınma ve Yatırım Ajansları
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.