Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.02.2024 11:34 (Üye) Soru : Sayın üstadım işten çıkışı yapılıp kıdem tazminatı ödenen çalışanın tekrar kısa zamanda işe başlaması durumunda yıllık izin hesaplaması nasıl yapılacak ,önceki giriş tarihi esas alınıp izni 26 gün olarak mı devam edecek,yoksa yeni giriş tarihi baz alınıp silbaştan bir yıl sonra 14 gün olarak mı uygulanacak. saygılarımla.

Cevap : Aralıklı çalışma halinde çalışanın yıllık ücretli izine hak kazanması noktasında, kıdem tazminatında olduğunun aksine, alacağın tasfiye edilmiş olup olmamasına göre bir ayrım yapılmamaktadır. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 54/1. hükmü ve Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nin 4. maddesi gereğince, yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin aynı işverenin aynı ya da çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.