Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.02.2024 11:31 (Üye) Soru : Merhaba, bağımlı olarak çalıştığım şirkette 2024 itibariyle defterleri tutmam istendi. Hem odamız açısından hem de vergi dairesi açısından yapmamız gerekenlerle ilgili bilgi verir misiniz?

Cevap : Şirketinin Beyannamelerini SMMM olarak gönderebilmesiniz için Şirket adına VD den şifre alınacak bunun için odadan alacağınız "Oda kayıt" belgesi ile Şirketin imzaya yetkilisi ile VD ne müracaat ederek şirket adına Şifre alınacak Konu ile ilgili olarak VUK 340 seri nolu Genel tebliği inceleyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.