Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.02.2024 17:18 (Üye) Soru : Merhabalar 2024 yılı ocak ayı başından bu yana limited şirket olan mükellefimize ulaşamıyorum.2024 yılı ocak ayından itibaren 2024 yılına ilişkin iş ve işlemlerini devam ettirmek istemiyorum, ulaşamadığımdan dolayı.Sözleşme feshi ve defter belge teslimi hususunda nasıl bir yol izlemem gerekli?Şimdiden teşekkürler,Saygılar.

Cevap : Müşterinin Bilinen adresine Sözleşmeyi tek taraflı fesih ettiğinizi bildiriniz. Müşterinin Bağlı olduğu VD ne bilgi veriniz. Defterleri VD teslim etmeniz gerekir. SM, SMMM VE YMM ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R. Gazete No. 20391 R.G Tarihi: 3.1.1990 Defter ve Belgelerin Saklanması ve İadesi Madde 27 - Meslek mensupları kendilerine tevdi edilen defter ve belgeleri işlerinin gerektirdiği süre içinde iyi niyetle muhafaza etmek ve işin bitiminde iade etmek zorundadırlar. Şu kadar ki, defter ve belgelerin geri alınması, sahibine yazı ile bildirilmiş olduğu hallerde saklama mükellefiyeti bildirme tarihinden itibaren bir ay içinde sona erer. İşin bitiminden itibaren bir ay içinde sahipleri tarafından alınmayan defter ve belgeler bir yazı ile ilgililerin bağlı olduğu vergi dairesine teslim edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.