Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.02.2024 14:59 (Üye) Soru : Merhaba , Yemek çeki olarak 4200 net veriyoruz. Personelin brüt kazancına 4200 olarak mı eklenmeli? Yoksa brütleştirme katsayısıyla çarpılmalı mıdır? Nasıl brütleştireleceği konusunda bir formül var mıdır? teşekkürler, iyi çalışmalar

Cevap : İşyerlerinde personelin yemek ihtiyacının farklı yöntemlerle karşılandığından bahsetmiştik. Yemek ücretinin personele nakdi olarak ödenmesi bir takım vergi yüklerini de beraberinde getiriyor. Bu hesaplama ise şu şekilde olmaktadır: Öncelikle içinde bulunulan yıla ait belirlenmiş günlük yemek bedeli, çalışan sayısı ve çalışılan işgücü bilinmelidir. Günlük yemek bedeli KDV’si devlet tarafından %8 olarak belirlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda 1 çalışana verilmesi gereken aylık yemek bedeli; (Aylık çalışma günü x çalışan sayısı x günlük yemek ücreti). Ayrıca işyeri vergi ödemesi gerekir. Bu hesaplama için öncelikle Brütleştirme Katsayısı (BK) bulunması gerekmektedir. BK= ((1-İşsizlik Sigortası - SGK Primi İşçi Payı) x (1-Gelir Vergisi) - Damga Vergisi KDV dahil yemek ücreti belirlendiği için KDV indirimi %8’dir. KDV İndirimi= ( Yemek Bedeli - (yemek Bedeli / 1.08) x Çalışan Sayısı x Aylık Çalışma Günü Damga Vergisi %0.759 dur ve şu şekilde hesaplanır. (Aylık Yemek Bedeli / BK) x Damga vergisi İşsizlik sigortası hem İşçi Payı hem de İşveren Payı olarak eklenir. İşçi Payı %1 oranındadır ve ( Aylık Yemek Bedeli / BK) x İşsizlik Sigortası İşçi payı İşveren Payı % 2’dir ve ( Aylık Yemek Bedeli / BK) x İşsizlik Sigortası İşveren Payı şeklinde hesaplanır. Bunlara ek olarak SGK primleri vardır. SGK Primi İşçi Payı %14 oranındadır ve ( Aylık Yemek Bedeli / BK ) x SGK İşçi Payı SGK Primi İşveren Payı ise %20.5 oranındadır ve (Aylık Yemek Bedeli / BK) x SGK işveren payı şeklinde bulunur. Tüm bunlardan sonra hesaplanan kalem Gelir Vergisidir ve oranı %15’ten başlayan devletin belirlemiş olduğu limitler dahilinde artan oranlı vergidir. Hesaplaması ise şu şekildedir; Gelir Vergisi x ((Aylık Yemek Bedeli / BK) - SGK Primi İşçi Payı - İşsizlik Sigortası İşçi Payı). Bu hesaplamalardan sonra yemek ücretinin nakit olarak ödenmesinin işverene maliyeti bütün kalemlerin toplamına eşittir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.