Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.02.2024 16:07 (Üye) Soru : Merhabalar, 7338 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununun gider pusulası ile ilgili 234. Maddesinde banka, yetkilendirilmiş ödeme kuruluşları veya PTT A.Ş. aracılığıyla ödenmesi halinde, bu kurumlarca düzenlenen dekont vb. belgelerin içiriğinin (işin mahiyeti, emtianın cins ve nev'i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını (tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva etmek şartıyla) gider pusulası yerine geçen belge olarak kabul edilmesi. Yönünde bir düzenleme yer almakta Benim sorma istediğim, Kira ödemelerini banka kanalıyla ödediğimizde yapılan düzenlemedeki parantez içi geçen ifadelerin tamamının dekontta yer alması mümkün görünmüyor ancak açıklama kısmında bazı kısımlar yazılabilir, bu durumda Gider pusulası düzenleme yükümlüğümüz ortadan kalkar mı ? Saygılarımla

Cevap : Banka dekontuna Mal sahibinin TC numarasının ve ve ödeme nedenin yazılması yeterlidir. Dekontun üstende "e-dekont " ibaresi olması gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.