Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.02.2024 16:24 (Üye) Soru : Merhaba, Şirketim vergi mükellefiyeti olmayan şahıstan danışmanlık ücreti almaktadır. Bu danışmanlık ücretine karşılık gider pusulası ile ödeme yapılacak Gider pusulasında vergi tevkifatı yapmak zorundamıyız? Teşekkürler

Cevap : Sorunuzdaki "danışmanlık ücreti almaktadır." cümlesinin yanlış olduğu görüşündeyiz Doğrusu "danışmanlık almaktadır" olması ise Alınan hizmet " arizi " olarak alınmış ise % 20 GV stopajı ve % 20 KDV hesaplanır. Hesaplanan KDV 2 Nolu KDV beyannamesi ile beyan edilir, ve ödenir. ödenen vergi 1 Nolu KDV beyannamesinden indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.