Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.02.2024 11:23 (Üye) Soru : Merhaba mükellef ile yapılan sözleşmelere istinaden mükellef başka mali müşavire geçmek isterse çalıştığı meslek mensubunun yıl boyunca kalan ücretini ödemek zorundadır ibaresi meslek yasamızın hangi kanununda belirtilmiştir. bu kanunun madde olarak tarafıma bildirilmesini rica ederim

Cevap : Bahsettiğiniz Konu için 3568 SK da özel bir düzenleme olmaz. Borçlar Kanunu göre (GENEL HUKUK KURALLARI ) Sözleşmelerin Tek taraflı fesih edilmesi halinde Sözleşme süresinin sonuna kadar olan tutarlar ödenir. Sözleşmenin Feshi 3568 SK Madde 26 – (Değişik:R.G-21/11/2007-26707) Taraflar haklı nedenlerle veya karşılıklı rızaları ile aralarındaki sözleşmeyi her zaman feshedebilirler. Bu takdirde alınmış olan defter ve belgeler bir ay içinde devir teslim tutanağı düzenlenmek suretiyle sahiplerine geri verilir. Devir teslim gerçekleşmediği takdirde durum meslek mensubu tarafından odaya bildirilir. TARAFLARIN TAZMİNAT HAKLARI GENEL HUKUK KURALLARINA TABİDİR. Ücretin ödenmemesi ve meslek mensubuna tevdi edilen belgelerin sağlıklı ve güvenilir olmaması fesihde meslek mensubunun haklı gerekçesidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.