Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.02.2024 09:21 (Üye) Soru : Merhaba, sorum:18.01.2024 tarihinde yayınlanan KDV 49 TEBLİĞİ'inde uluslararası taşımacılık yapan şirketlerin yetki belgesi ve ek taşıt belgesi alması zorunlu ibaresinde , tam net anlayamadık.Yetki belgesi ve ek taşıt belgesi olmayan kdv li mi kesmek zorunda ayrıca başka firmanın yetki belgesinde araçların kiralık olarak bulunması istisna konusu olup sadece kdv iadelerinde mi bu belgeler isteneck.

Cevap : 49 sayılı KDV Tebliğin 4 üncü maddesi ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin II. İSTİSNALAR/ C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI- 1. Transit ve Türkiye ile Yabancı Ülkeler Arasında Yapılan Taşımacılık İşlerinde İstisna - 1.1. Kapsam (II/C-1.1.) bölümünün dördüncü paragrafında yapılan değişiklikle, mükelleflerin istisnadan yararlanabilmesi için taşımacılık faaliyetini yaptıkları dönemde uluslararası taşımacılık faaliyetinin yürütülmesine ilişkin ilgili mevzuat gereğince kendileri adına düzenlenmiş geçerli bir yetki belgesine sahip olmalarının zorunlu olduğu, taşımacılık faaliyetinde kullanılan taşıtların tek bir yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıtlı olması gerektiğinden bu faaliyetin yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıtlı özmal veya kiralık araçlarla yapılmasının mümkün olduğu açıklanmıştır. Yetki Belgesi olmadan istisnanın uygulanması söz konusu olmadığına göre iade işlemleri sırasında talep edilecektir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.