Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.02.2024 10:22 (Üye) Soru : Merhaba, Bina inşaatı yapan mükellefimiz en son 2022/Ocak döneminde sigortalı çalışan bildirilmiş olup sgk dosya kapanış bildirimi unutulmuştur. İlişiksiz yazısına istinaden sgk fark prim borcu çıkarmıştır.Fark prim borcu hesaplamasında sgk dosya kapanış tarihi itibariylemi ,yoksa belediyenin sigortaya yazdığı dilekçe tarihi itibariyle hesaplanır?

Cevap : 5510 sayılı Kanunun 90’ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre geçici iskan veya yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce ilgililerden yapılan inşaat dolayısıyla SGK’ ya borçlarının bulunmadığına dair SGK tarafından düzenlenmiş bir belgenin istenmesi zorunludur. Bu nitelikteki işyerlerinden dolayı SGK’ ya borçlarının bulunmadığına dair bir belgenin verilmesinin istenilmesi halinde, bu işyerinden sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, fark işçilik üzerinden hesaplanan prim, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, damga vergisi, konut edindirme yardımı, tasarruf teşvik kesintisi ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve zammı borçlarının olup olmadığına bakılacak ve borçlarının bulunmaması kaydıyla ilişiksizlik belgesi verilecektir. Sigortalı çalıştırmanın son bulduğunun bildirimi ile hesaplama yapılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.