Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.02.2024 11:06 (Üye) Soru : Değerli Üstadım , Turizm Payı beyannamesi ile ilgili olarak ; (2) Turizm payı; a) Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk, b) Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk, c) Denizturizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli denizturizmiaraçlarından binde yedi buçuk, ç) Seyahat acentalarından (münferit uçak biletisatışları hariç) on binde yedi buçuk, d) Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk, e) Devlet HavaMeydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki, oranında olmak üzere bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınır." tanımı yapılmaktadır. 602 Diğer Gelirler Hesabı, 26/12/1992 tarih ve 21447 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 sıra no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde açıklanmıştır. • Aynı Tebliğ’in Gelir tablosunda yer alan; ‘‘602 Diğer Gelirler Hesabı’’ işletmenin korunması, ihracatı teşvik ya da hükümet politikasına uyma zorunluluğu karşısında oluşan işletmenin faaliyet hasılatındaki düşüklüğü veya faaliyet zararını gidermek için, sermaye katkısı niteliğinde olmayan, mali yardımlar (sübvansiyonlar), devletin bazı malları vergi, resim, harç vb. yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımlar (vergi iadeleri) ve satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme vb. hasılat kalemlerinin izlendiği hesap olarak tanımlanmıştır. Muhasebe genel uygulamasında net satışlar hesaplanırken 602 hesap dahil edildiğine göre ; Turizm payını hesaplarken 602 hesaba kaydettiğimiz SGK teşvikleri de bu hesaplamaya dahil edilmeli midir ? Değerli görüşlerinizi rica ederim. Saygılarımla ,

Cevap : Bahsettiğiniz oranlar 01/01/2024 den itibaren değişti Değişen oranlar ve konu için aşağıdaki linkdeki rehberimizi inceleyiniz. https://archive.ismmmo.org.tr/docs/mevzuat/duyuru/21022024_Turizm_Payi_Rehberi.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.