Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.02.2024 11:09 (Üye) Soru : Merhaba Kolay Gelsin iyi çalışmalar dilerim. 213 sayılı Kanunun 320 nci maddesi gereği amortismana tabi iktisadi kıymetlerin üze-rinden, daha önceki yıllarda ayrılmamış amortisman tutarları ayrılmış gibi kabul edilmeyecek ve enflasyon düzeltmesinde dikkate alınmayacaktır. Bu tutarların enflasyon düzeltmesi sonrasında da gider olarak dikkate alınamayacağı tabiidir.(2) Amortismana tabi olup faydalı ömür süresini tamamlayan ve amortisman yoluyladeğeri tamamen yok edilmiş iktisadi kıymetlerin (işletme kayıtlarında iz bedeliyle takip edil-meye devam edilen amortismana tabi iktisadi kıymetler dahil) ve birikmiş amortismanlarınınenflasyon düzeltmesine tabi tutulması ihtiyaridir. Denilmektedir. Faydalı ömür süresini tamamlayan hiç amortisman ayrılmayan veya kısmı amortisman ayrılan demirbaşlar enflasyon muhasebesine tabimidir ihtiyarimi

Cevap : Faydalı ömür süresini tamamlayan hiç amortisman ayrılmayan veya kısmı amortisman ayrılan demirbaşlar enflasyon muhasebesine tabidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.