Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.02.2024 11:45 (Üye) Soru : 2017/03 döneminde kayıtlarımıza giren bir taşıtın satışı 2024/02 döneminde yapılmıştır. Bu durumda; - İlk olarak 2017/03 döneminden 2023/12 dönemine kadar olan enflasyon düzeltmesi hesabıyla taşıtın yeni değerini belirliyoruz. - Taşıt için ayrılmış amortisman tutarını da 2023/12 itibariyle enflasyon düzeltmesine tabi tutuyoruz. - 2024/02 dönemindeki satış kaydını bu düzeltilmiş değerler üzerinden yaparak fatura bedeline göre kar ya da zarar hesaplayıp kaydı kapatıyoruz (bizde satış karı çıkıyor). Doğru mudur?

Cevap : Doğrudur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.