Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.02.2024 14:40 (Üye) Soru : 2024 tavsiye edilen ücret tarifesinde 2 sayfa alt not kısmında yer alan "(*) Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin muhasebe ücretine % 25 enflasyon düzeltme ücreti ilave edilir. 2023 yılına ait enflasyon düzeltmesi işlemleri için 2024 takvim yılında uygulanacak yıllık muhasebe ücretinin % 35’i alınır. (Bkz. NOTLAR 3.7)" bilgi açık ve anlaşılır değildir. konu ile ilgili örnek üzerinden bir açıklama yapılmasını rica ederim.

Cevap : Türmob e-birlik den yapacağınız hizmet sözleşmesinde (Her yıl sözleşme yapılması zorunludur.) Bahsettiğiniz parametreleri işaretlemek sureti ile asgari tutara ulaşırsınız. Asgari tutarın üstünde ücret alacaksanız talep ettiğiniz tutarı yazabilirsiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.