Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.02.2024 09:39 (Üye) Soru : Selamlar, 2023 yılı Şubat-Eylül arası faaliyette bulunan Airbnb olarak konaklama hizmeti veren Defter beyana tabi şahıs firmasına istinaden%2 konaklama vergisine tabii olmadığımız bahsedilen sistem aracılık ve komisyonculuk hizmeti olduğu ve konaklama vergisi olmayacağına dair odanız tarafından bilgi teyid edilmişt. Şimdi ise vergi dairesi 552003 faaliyet kodumuza istinaden KEYS YAZISI göndermiş ve 6802 kanunun 34 madde ve 7338 vuk kanunun 61 madde ve 7194 kanunun 52 maddesine göre İZAHAT istemektedir. İZAHATIMIZI HANGİ YÖNDE YAPMAMIZI ÖNERİRSİNİZ? HANGİ KANUNA İSTİNADEN ?TEŞEKKÜRLER.

Cevap : Bizim burada verdiğimiz cevaplar yorumdur. Resmi bir özelliği yoktur. Bahsettiğiniz soru ve cevabı bilemeyiz. Varsa soru ve cevabını bize burada bildiriniz. Resmî Gazete14 Aralık 2022 Sayı : 32043 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KONAKLAMA VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ KONAKLMA VERGİNİN KONUSU 6802 sayılı Kanunun (bundan sonra Kanun olarak ifade edilecektir) 34 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca konaklama vergisinin konusunu, otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) oluşturur. Geceleme hizmetinin; sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmez. Mezkûr fıkrada, konaklama tesisleri bakımından bir sınırlandırma bulunmamakta olup, tesisin; türü, sınıfı, niteliği, ilgili mevzuatta yer alan tarif ve tanımlamaları ve ilgili mevzuata göre turizm işletmesi belgesi ve/veya işyeri açma/işletme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın, konaklama hizmeti sunan bütün tesislerde verilen yukarıda sayılan hizmetler vergiye tabidir. Buna göre; 1) 31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte yer alan; • Konaklama tesisleri kapsamında düzenlenen oteller, tatil köyleri, butik oteller, özel konaklama tesisleri, moteller, pansiyonlar, apart otellerde, • Sağlık tesisleri kapsamında düzenlenen sağlıklı yaşam tesisleri ile bünyesinde konaklama tesisi bulunan termal tesislerde, • Kırsal turizm tesisleri kapsamında düzenlenen çiftlik evi, köy evi, yayla evi, dağ evi, kampingler, konaklama amaçlı mesire yerlerinde, • Muhtelif başlıklarda düzenlenen tesislerden (turizm kompleksleri, tatil merkezleri, eğlence merkezleri, personel eğitim tesisleri, özel tesisler gibi) geceleme hizmeti de sunan diğer tesislerde, 2) Her ne ad altında ve sürede olursa olsun kamu ya da özel sektörün tasarrufunda olan yerlerde personelin konaklaması için ayrılan (lojman olarak tahsis edilenler hariç) misafirhane, konukevi, dinlenme tesisi, kamp gibi tesislerde, 3) İlgili mevzuata göre işletilen uygulama otellerinde, 4) Yukarıda sayılanlar dışında kalan, turizm işletmesi belgesi ve/veya işyeri açma/işletme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın geceleme hizmeti sunan diğer tüm tesislerde, verilen geceleme hizmetleri ve bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler vergiye tabidir. Herhangi bir geceleme hizmeti sunulmayan, mola noktaları gibi tesislerde verilen hizmetler ise vergiye tabi değildir. 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde tanımlanan sosyal hizmet kuruluşlarınca korunmaya, bakıma ve yardıma ihtiyacı olanlara verilen geceleme hizmetleri verginin konusuna girmez. Konaklama vergisinin uygulanmasında hizmetten yararlananın uyruğuna ya da mukimlik durumuna bakılmaz. Yukarıdaki Tebliğdeki tanımlamaya uyan hizmet verilmesi halinde % 2 Konaklama vergisi hesaplanır. Aksi durumda vergi hesaplamnmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.