Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.02.2024 14:00 (Üye) Soru : değerli üstad.Otel mükellefimize bu ay 12000 tl konaklama vergisi tahakkuk etti ve bunu ödedik. ödenmeyen konaklama vergi tahakkuklarımızda var. Bu konaklama vergisi turizm katılım vergisi gibi Ödendiğinde mi giderleştirilmelidir. Turizm payı % 2 dir. Otelin ilgili aydaki satışı 600000 tl dir. 600 bin tl nin yüzde 2 si -nin tahakkuk kaydını ödendiği vakit mi yapalım. 770 /740 KONAKLAMA VERGİSİ 360 ÖDENECEK KURUMLAR VERGİSİ bu tahakkuk kaydı 360 ödenecek konaklama vergisi ( B) 100 KASA ( A) ödeme kaydı . Bu şekilde mi uygulanmalı. Tşk

Cevap : Konaklama vergisi GİDERLEŞTİRİLMEZ. Müşteriden alınan Konaklama vergisi Beyannamem ile beyan edilerek ödenir. Konaklama vergisi Düzenlenen faturalardaki matrah ve hesaplanan konaklama vergisi ayrı ayrı toplamıdır. Konaklama Vergisi için aşağıdaki muhasebe kaydı yapılır. ÖRNEK Fatura düzenlenmesi ; Konaklama Bedeli 1.000 .-TL Konaklama Vergisi % 2 20.-TL Hesaplanan KDV % 10 100.-TL TAHSİL EDİLEN TOPLAM TUTAR 1.120.-TL Muhasebe kaydı; __________________ / _______________ 100/102/120 1.120 TL 600 1.000 TL 391 100 TL 360 ÖD.KON.VER 20 TL _________________…/…./…._______________ Beyan edilen ve ödenen Konaklama vergisi kaydı _________________…/…./…._______________ 360 ÖD.KON.VER 20 TL 102 20 TL _________________…/…./…._______________
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.