Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.03.2024 15:22 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Danışman, eldeki yabancı para cinsinden belli bir vadesi olan devlet tahvilleri için enflasyon muhasebesi uygulanmalı mı , yani parasal kıymet mi parasal olmayan kıymet olarak mı düşünmeliyiz. Teşekkürler.

Cevap : Parasal kıymettir. Enflasyon düzeltmesi yapılmaz. 1 PARASAL KIYMETLER 100 İşletmenin elinde bulunan ulusal paralar 101 Gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletmeye verilmiş olup, henüz tahsil için bankaya verilmemiş veya ciro edilmemiş olan çekler 102 İşletmece yurt içi ve yurt dışı banka ve benzeri finans kurumlarına yatırılan ve çekilen mevduat 103 Bankalar ve özel finans kurumları üzerinden gerçekleştirilen çekler ve ödeme emirleri 108 İşletmenin ihtiyacı için satın alınan posta, damga ve harç pulları ile vadesi gelmiş kuponlar ve yoldaki paralar 111 Özel sektörce çıkarılan tahvil, senet ve bonolar 112 Kamu kesimince çıkarılan tahvil, senet ve bonolar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.