Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.03.2024 09:08 (Üye) Soru : Merhaba, 2 sorum olacak, 1- VUK Sirküleri /165 de ; Enflasyon düzeltmesi uygulaması yaparken Haklar hesabında takip edilen Finansal Kiralama ile alınan makineler için ROFM hesaplanmayacağı yazılı, geçmişte Finansal Kiralama ile alınıp, daha sonra kiralama süresi sonunda 253 Tesis Makine ve Cihazlar hesabına alınanlar içinde ROFM hesaplanmayacak mıdır? 2- Şirket Özkaynağı ile Sabit Kıymet alımında aktifleştirilen yabancı paralara ait Kur Farkları için ROFM hesaplaması yapacak mıyız?

Cevap : 1-253 Hesap içinde ROFM uygulanmayacağı görüşündeyiz. 2-Bu hesaplar içinde ROFM uygulanmaz. ROFM; Her türlü borçlanmada, borç tutarlarına borcun kullanıldığı döneme ait Yİ-ÜFE artış oranının uygulanması suretiyle hesaplanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.