Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.03.2024 09:10 (Üye) Soru : Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 13 Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır. … l) (Ek: 29/3/2018-7104/4 md.) Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere söz konusu hizmetlerle birlikte sağlanan diğer teslim ve hizmetler istisnanın kapsamına dahil değildir.) Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere verilen boy uzatma ameliyatları bu kapsamda değerlendirilebilir mi?

Cevap : Bize göre istisna uygulanır. Ancak; Tıbbi müdahalelerin hangisi için istisna uygulanacağı konusunda GİB den özelge almanızı öneririz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.