Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.03.2024 09:31 (Üye) Soru : Merhaba, GMSİ ile ilgili sorum var. 21000 TL istisnaya bakarken 550000 TL gelir içine beyana girmeyen ücret,msi vs de dikkate alınıyor mu ? Mesela 300 Bin TL kira geliri +300 Bin TL tek işveren ücret geliri varsa 21000 TL yi indirebilir mi ? Teşekkürler

Cevap : GVK. 21 /2. fıkrasına göre; Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile istisna haddinin 2023 için 21.000 TL nın , 2024 için 33.000.- TL nin üstünde üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar 2023 yılı gelirleri için 550.000.- TL, 2024 yılı geliri için 870.000 TL bu istisnadan faydalanamazlar. ÖRNEK UYGULAMA: Bay (A) 2023 yılında tek işverenden stopaj yoluyla vergilendirilmiş brüt 400.000 TL ücret geliri ve konut olarak kiraya verdiği gayrimenkulden 160.000 TL kira geliri elde etmiştir. Bu kişinin başka bir geliri yoktur. Götürü gideri seçmiştir. Açıklama: 2023 yılında tek işverenden elde edilen ve stopaj yoluyla vergilendirilmiş ücreti yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmez. Aşağıdaki hesaplamada dikkate alınır. Örnek (2023 Yılı Gelirleri İçin) Ücret Geliri : 400.000 TL Konut Kira geliri : 160.000 TL 2023 yılında elde edilen toplam (400.000 + 160.000) = 560.000 TL’lik gelir, 2023 yılı için geçerli olan 550.000 TL’lik (GVK 103 üncü maddede yazılı tarifenin ücret gelirleri için üçüncü dilim) sınırı aştığından, konut kira gelirinin beyanında 21.000 TL’lik istisnadan yararlanılmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.