Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.03.2024 09:50 (Üye) Soru : Sayın Vergi Uzmanı, 1-Hazır beyan sistemi beyan özet bilgi bölümünde” Gelir Vergisi Kanununun 86/1-c maddesine göre; bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 2023 yılı için 150.000 TL’yi aşan, kesintiye tabi olan menkul sermaye iratlarının beyan edilmesi gerekmektedir.” şeklinde yazmaktadır. 2- GİB’in “MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDEN MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ” nin 2.1 Tutarı Ne Olursa Olsun Beyan Edilmeyecek Menkul Sermaye İratları” başlıklı bölümünde; “Aşağıda sayılan menkul sermaye iratları tutarı ne olursa olsun beyan edilmez ve diğer gelirler nedeniyle verilen beyannameye de dâhil edilmez: Mevduat faizleri, Katılım Bankalarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları, Repo Gelirleri, Menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirler” şeklinde yazmaktadır. Serbest meslek kazancına tabi mükellef (Mali Müşavir) olarak ; 2023 yılında brüt 78.911,80-TL bono (Nkolay Bono) faiz gelirim bulunmaktadır. (3.945,59-TL stopaj kesintisi) 2.500,00-TL ‘de işyeri kira gelirim bulunmaktadır. (500,00-TL stopaj kesintisi)-(Tahsilat yapmadım) 88.200,00-TL‘de serbest meslek kazancım bulunmaktadır. (17.640,00-stopaj kesintisi) Bu çelişkili durum neden kaynaklanmakta olup, bu şartlarda bono faiz gelirlerini beyannamede beyan etmem gerekiyor mu? Kira gelirini beyannamede beyan etmem gerekiyor mu? Tşk.

Cevap : İki olay farklı gelir türlerdir. Şirketlerden elde edilen kar payları ve Eurobont faiz gelirleri beyan sınırıdır(150.000TL) Diğeri ise Bankalardan elde edilen FAİZ Gelirleri tutarı ne olur ise olsun beyan edilmez. Örneğinizdeki Gelir unsurlarından Sadece Serbest meslek kazancı 88.200 TL beyan edilecek. Çelişki yok GVK 86/1-c açılımı böyledir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.