Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.03.2024 11:30 (Üye) Soru : Sayın üstadım. Birbiriyle alakalı iki sorum olacak. 1.2021 Yılında 100.000,00 TL bedel ile gayrimenukul satın aldık ve bunu kiraya verdik. 2021 ve 2022 yıları ile ilgili olarak 2 yıl kira gelirini götürü olarak göstedik. Bu sene kira gelirini gerçek usülde geçmek istiyoruz. Gerçek usülde beyan edebilirmiyiz. 2.Gerçek usülde gösterdiğimizi düşünürsek, Satış bedelinin % 5 vergiden istisna olarak, 2021 yılında almış olduğumuz gayrimenkul için bu yıl istisna rakamını düşebilirmiyiz..

Cevap : 1- İKİ yıl geçtiği için Gerçek usul seçilebilir. 2- Satış bedelini % 5 istisnası diye bir istisna yok. Aşağıdaki indirim vardır. Ancak; GVK 74/4. maddesine göre Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren beş yıl süre ile iktisap bedelinin % 5'i (İktisap bedelinin % 5'i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanır. Yukarıdaki madde hükmün göre 2023 yılı için % 5 hesaplaması yapılır. 2021-ve 2022 için indirim yapılmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.