Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.03.2024 12:42 (Üye) Soru : 7491 Sayılı “BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN”, bu kapsamda ismmmo nun açıklamasında ;Hizmet ihracında indirim oranı % 50 den % 80 ne çıkartıldı.(GV Mükellefleri için) gelir vergisi mükellefleri için yazıyor ama diğer kaynaklarda Hizmet ihracında elde edilen kazanca uygulanan indirim oranı %80’e çıkarılmaktadır (KVK). kurumlar vergisi olarakda geçektedir . Bunun ile ilgili bilgi verebilirmisiniz .

Cevap : Özel bir durum yok. % 50 oranı 2023 yılı gelirlerine de uygulanmak üzere GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN (GVK Md 89/13) VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ (KVK Md.10 / (1) ğ ) için oran % 80 e çıkartılmıştır. İlgili maddeleri inceleyiniz. Diğer taraftan bahsettiğiniz konuları içeren BAZI VERGİ KANUNLARIN DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER REHBERİ de bu konular için ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.