Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.03.2024 20:25 (Üye) Soru : SAYINI İLGİLİ 4b kapsamında emekli bir mükellefimiz memur oldu.05.03.2024 tarihinde.Bu mükellefimiz memur olunca maaşı kesilecek mi yoksa daha önce aldığı tüm amaaşları geri mi iadecek 2.sorum ise bu mükellefimiz son 3,5 yıl memur stasünde çalıştıkdan sonra tekrar emekli olmak istediğinde 4c kapsamında mı emekli olacak.Konu ile ilgili yardımlarınızı rica ederiz.

Cevap : Sigortalının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statüleri ile (c) bendinde yer alan sigortalılık statüsüne aynı anda tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olurlar. SGDP'ye tabi çalışmalar emekli aylığını artırmaz. Kamu sektöründe çalışması halinde, yine tercihe bakılmaksızın 5335 sayılı yasa gereği aylık kesilir. Sigortalı tüm sigorta kollarına tabi tutulur ve işten ayrıldıktan sonra bu çalışmalar emekli aylığının yeniden hesaplanmasında dikkate alınır ve aylığı artırır. 2829 sayılı Hizmet Birleştirme Kanununun 8 inci maddesinin bir yorumudur. Maddeye göre; “Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden, ilgililere; son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir.” Bu nedenle önemli olan son 3,5 yıl değil, son 7 yıldır. Son 7 yılın hesabı da zaman olarak hesaplanmaz. Hizmet (fiilen çalışılan) süresi olarak hesaplanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.