Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.03.2024 13:18 (Üye) Soru : Sayın Yetkili iyi günler, Hazine Bakanlığının 26.07.2022 tarih E-37518347-010.99-1381405 sayılı görüşünde; Türkiye’de yerleşik kişilerin ithal ettikleri malları henüz millileştirmeden Gümrük Antreposunda Türkiye’de yerleşik başka alıcılara satmaları durumunda mal bedelinin döviz cinsinden ödenemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Buna karşılık 28.02.2024 tarihli resmi gazetede yayımlanan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de döviz ödemelerinde esnekliğe gidilmiş ve “Gümrük beyannamesine tabi tutulan ihrakiye satış ve teslimi dahil Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların teslimine ilişkin akdedilen menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri,” döviz cinsinden ödenebileceği belirtilmiştir. Buna istinaden Türkiye’de yerleşik kişilerin ithal ettikleri malları henüz millileştirmeden satması durumunda ödemeler döviz cinsinden yapılabilir diyebilir miyiz? Saygılarımzla

Cevap : Döviz cinsinden ödeme yapılacağı görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.