Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.03.2024 16:12 (Üye) Soru : Merhaba Mısır dan altınan Mekodanya ya , Türkiye limalarına uğramadan direkt yapılan transit ihracatımız için Mekodanya daki firmaya istisna olarak kesilecek olan e-arşiv faturanın maufiyet sebebi olarak 235-Transit ve Gümrük Antrepo Rejimleri İle Geçici Depolama ve Serbest Bölge Hükümlerinin Uygulandığiı Malların Teslimi seçeneği mi ya da diğer seçeneği mi seçilmesi gerekir Teşekkür ederim i

Cevap : Örneğinizdeki transit ticaret teslimi KDV beyannamesinden HİÇ beyan edilmez Bu yorum size daha öncede cevap olarak verildi.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.