Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.03.2024 12:52 (Üye) Soru : Merhaba, sorum Vergiye Uyumlu Mükellef indiriminde bir özellikli durum hususunda olacaktır; bir şirketin vergiye uyumlu mükellef şartlarında soruda belirtiğimden başkaca bir problem yoktur beyan süreleri zamanında verilmiş olup sadece 04/2023 KDV döneminden iade alacağı 2023/2. Geçici Vergi borcuna mahsubu istenmiştir. İade dosyası tamamlanmış olup bir kısmı bloke olarak tutulmuştur (kontrol raporunda gek06 2.alt mükellefin deprem bölgesinde bulunması ve beyanını henüz vermemiş olması nedeniyle gerçi bu kısım ile ilgili 1.alt mükellefe yapılan onaylı banka dekontu ibraz edilmişti) netice olarak dijital vergi dairesi vade süresi geçmiş borçlar bölümünde 2023/2.Geçici Vergi borcu olarak iade dosyasında blokeli bulunan tutar gözükmekte olup Nisan ayında verilecek olan 2023 yılı Kurumlar Vergisi Beyanında Vergiye uyumlu mükellef indirimli halini verirken e-beyannamede sistem hata uyarısı alınsa bile ilgili beyannameyi sistem kabul etmekte midir? Kabul sonrası genel amaçlı durum ile vergi dairesine durumu izah edici genel amaçlı dilekçe verilecek ileride iade dosyası ile ilgili oluşacak indirimi iptal edici ihtilaflı durumlar sorudan alınacak cevaptan bağımsızdır burada öğrenmemiz gereken husus bu durumda sistemin beyanı kabul edip etmediği ile alakalıdır. Teşeklürler.

Cevap : Sistemin beyannameyi Kabul edeceği görüşündeyiz. Teknik olarak detaylı bilgimiz yok. Ancak , Mahsup eksik yapılması halinde 2023 yılından başlamak üzere 3 yıl indirim hakkından yararlanılamaz. Size önerimiz. KV beyannamesi verilene kadar mahsup işlemini sonuçlandırılması için VD de takip ediniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.