Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.03.2024 14:11 (Üye) Soru : Defter beyan sisteminde ,2023 yılı için, işletme defteri veya serbest meslek defterinde ,amortismana tâbi iktisadi kıymetleri enflasyon düzeltmesine tabi tutmak için sabit kıymet kısmında bir bölüm yok. Açıklamalar 2024 yılı için yapıldı (giderlere eklenerek), fakat 2023 yılı için tutarların değerlenmesi için yapılmadı (sabit kıymet tarafında yapılmalıydı). Bu işletme defteri veya sm defterleri için sabit kıymetlerde 2023 de enflasyon düzeltmesi yapılmayacak anlamına mı geliyor?

Cevap : İşletme defteri ve serbest meslek kazanç defteri tutan mükellefler Enflasyon düzeltmesi yapmak ZORUNDA DEĞİLDİR. Mükellefler İSTERLER ise ATİK ler için düzeltme yapabilirler DBS nasıl kayıt yapılacağı konusunda Tebliğde açıklık olmadığı için yorum yapamıyoruz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.