Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.03.2024 14:56 (Üye) Soru : selamlar mükellefimin ortak olarak kullandığı ofiste temizlik personeli olarak çalışan işçi için 15 gün mükellefim 15 günde diğer mükellef tarafından asgari ücretli olarak çalıştırılacaktır. gelir vergisindeki asgari ücretli vergi istisnasını (yani brüt ücret x%15 =gelir vergisi matrahıx%15 gelir vergisi istisnası(2550.32Tl'yi ) iki işverende gelir vergisi çıkan rakam kadar düşebilirmi?

Cevap : 319 sayılı GVK Genel Tebliğdeki ilgili bölüm aşağıdadır. Birden fazla işverenden ücret alınması durumunda istisnanın uygulanması MADDE 7 – (1) Aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alınması halinde, istisna uygulaması, sadece en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilecektir. Söz konusu işverene bu durumu bildirme yükümlülüğü hizmet erbabına aittir. Birden fazla işverenden aynı tutarda ücret alındığı durumda, istisnayı uygulayacak olan işvereni hizmet erbabı kendisi belirleyecektir. İstisnadan faydalanılan işverende, istisnanın tamamından faydalanılamaması durumunda kalan tutar için diğer işverende İSTİSNADAN FAYDALANILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.