Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.03.2024 10:24 (Üye) Soru : Makbuzlu calısanlara (Bordroda yer almayan ) yapılan multinet ya da Sodexo yüklemelerinin ve Sağlık - Ferdi kaza sigorta primlerinin ne sekilde gider yazılabileceğimiz hakkında görüşlerinizi rica ederiz.

Cevap : Bordroya kayıtlı olmayan kişi kayıt dışı çalıştırılan kişidir. Giderleri kayıtlar alınamaz. Makbuz ile çalışan diye bir tanımlama olmaz. Gider pusulası GVK 9. maddede sayılan işler için düzlenir. Kişi 1 günde çalışsa bordroya dahil edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.