Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.03.2024 11:32 (Üye) Soru : Sayın Yetkili, İstanbul da gelir vergisi mükellefi olan bir kişinin Anadolu daki tarlası ile ilgili zirai kazancından dolayı 2023 yılında 500.000 TL müstahsil makbuzu kesilmiştir. Bu kazancı Gelir Vergisi beyannamesinde bildirecek miyiz. İstisna kapsamına girer mi? Saygılarımızla,

Cevap : Çiftçilerin ürettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazanç GV beyannamesine dahil edilmez. Ancak Bahsettiğiniz Kişi GVK 54. maddesinde belirtilen işletme büyüklüğü ölçülerinden fazla olması halinde gerçek usulde Zirai kazanç mükellefi olurlar Belirtilen ölçülerin altında bulunanlar ürettikleri ürün için satışları için düzenlenen Müstahsil makbuzundaki GV stopajı nihai vergi olur. Başka gelirleri de olsa buradan elde edilen kazanç Yıllık GV beyannamesin de beyan edilmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.