Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.03.2024 08:26 (Üye) Soru : Merhaba; Sorum enflasyon düzeltmesi ile ilgili. Bilanço usulüne göre defter tutan Gelir vergisi mükellefinin 31.12.2023 tarihi itibariyle 500 Sermaye hesabı tutarı 50.000,00 TL olarak görünüyor.Söz konusu mükellef 03.01.2018 tarihinde mükellefiyet açmış ve işletme hesabı esasına göre defter tutmuştur.Daha sonra 01.01.2020 tarihinden itibaren Bilanço esasına göre defter tutmaya başlamış ve açılış kaydında 500 Sermaye hesabına 50.000,00 TL kayıt girilmiştir.Sermaye hesabı için enflasyon düzeltmesi yapmak istediğimizde düzeltme katsayısı olarak mükellefiyete başlama tarihini mi,yoksa Bilanço usulüne geçiş tarihini mi baz almalıyız? Ayrıca Bilançoya tabi Gelir vergisi meükellefi müşterilerilerimizden bir kısmı, mali müşavir değişikliğinden dolayı eski kayıtlara vakıf olmadığımızdan sermaye hesaplarını düzeltirken mükellefiyetlerinin başlangıç tarihlerini baz alıp sermaye hesaplarını ona göre düzeltme yapabilirmiyiz?Tebliğde düzeltme yapılacak kıymetlerin;kayıtlara giriş tarihi yıl olarak belli edilemeyen iktisadi kıymetler için işletmenin kurulduğu yılın ilk ayının düzeltmeye esas tarih olarak dikkate alınması uygun bulunmuştur, denilmektedir.

Cevap : Enflasyon düzeltmesi için düzeltme katsayısı olarak Bilanço usulüne geçiş tarihini baz alınır. ATİK ler içinde Bilanço usulüne geçiş tarihi dikkate alınır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.