Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.03.2024 08:43 (Üye) Soru : Merhaba, bir gerçek kişinin 2023 yılı ticari kazancı 150.000 lira, ayrıca işyeri kira geliri var 250.000 lira. 2023 yılı yıllık gelir vergisini beyan ederken işyeri kira gelirini göstermeli miyiz yoksa göstermemeli miyiz, gösterirsek eğer yaklaşık 40.000 lira kesinti yolu ile ödenen vergiden iade alacak doğmaktadır, göstermez isek iade alamayacağız. Bu konuda aydınlatır mısınız?

Cevap : Ticari kazanç+ İş yeri kira geliri toplamı 2023 için 150.000 TL yı aşması halinde gelirler toplanarak beyan edilir (GVK Md.86) hesaplanan vergiden GV stopajı düşülür, iade oluşması halinde nakden veya mahsuben iade talep edilir..
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.