Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.03.2024 09:05 (Üye) Soru : 02/10/2009 tarihli yazı ile; "İlimizde bulunan Vergi Dairesi Müdürlükleri mükellefleri veya meslek mensuplarını telefon ile arayarak E-Beyanname olarak verilen muhtasar beyannamelerin “Ücret ve ücret Sayılan ödemeler ile menkul sermaye iratları dışında kalan ödemelere ait bildirim" Bölümündeki istihkak sahiplerine ait TC kimlik veya Vergi kimlik numarası olmayanlar için düzeltme beyannameleri istenmektedir. Düzeltme beyannameleri için damga vergisi tahakkuk ettirilmektedir. Düzeltmelerde tahakkuk eden damga vergisi Türmob'un ve Odamızın girişimleriyle kaldırılmıştır. Düzeltmelerde Damga vergisi ödememek için İlgili muhtasar beyanname düzeltilmiş şekli ile yeniden hazırlanacak, “ÖZEL ONAY" Şekli ile yollanacaktır. Bu işlem için; KSS+DZT+DVM kutucukları işaretlenmek suretiyle Damga Vergisiz tahakkuk alınacaktır. " bu hala geçerli midir? vergi dairesi kabul etmiyor

Cevap : Geçerli değildir. Bu uygulama bir seferlik yapıldı. DV ödenmesi gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.