Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.03.2024 11:00 (Üye) Soru : Günaydın,kolaylıklar dilerim 7440 stok affından yararlandık 525 hesabımızda 8.000.000,00 bakiye mevcut 331 hesaba virmanlayıp kapatmayı düşünüyoruz bu işlemi yaptıktan sonra 331 hesabın alacağı özsermayenin 3 katını aşmaktadır.Faiz hesaplaması yapılmayacak bu şekilde 331 hesaba virmanladıgımızda sorun teşkil edermi. 525 hesabı 2023 yılında enflasyona tabi tutup 8.000.000,00 bakiyenin bir kısmını 2023 te diğer kısımlarını 2024 te parça parça ortaklara dagitabilirmiyiz.525 hesabı enflasyona tabi tuttuğumuzda enflasyon farkını ortaklara dağıtım olmuyor değilmi?525 hesabın ortaklara dağıtımda karar almak gerekiyormu? kolay gelsin,

Cevap : 525 hesabı 331 hesaba almak ile 3 kat hesaplaması yapılmaz. 331 heaba aktarılmayan 525 hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaz. 698 hesap ile kapatılır. 698 hesap 502 veya 503 hesaba alt hesap olarak alınır. Alt hesap olarak yer alan 525 hesap daha sonra vergisiz dağıtılır. 165 VUK sirkülerini inceleyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.