Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.03.2024 12:06 (Üye) Soru : Sayın ilgililer merhaba, Mükelleflerimiz ile aramızda mesleki sözleşmemiz bulunmaktadır. Mesleki hizmet sözleşmemiz TUBMOB e birlik üzerinden oluşturulan standart sözleşmelerdir. Sözleşmelerimizin 7-8nci maddesinde fesih bildirimi açıktır ve bitiş süresi olan 31/12/2023 tarihinden 15 gün önce yazılı olarak bildirim yapılarak fesih yapılabileceği açıktır. Ayrıca, mükellefler ile 2024 yılı sözlü anlaşmaları yapıldı ve Ocak Şubat dönemi faturaları kesildi ve mükelleflerce ödemeleri de alındı. Ocak ayına ait tüm sorumluluğumuz kapsamındaki beyannamelerde beyan edildi ve mükellefle paylaşıldı. Ancak, beyanname vermek için e-beyanname sisteminden mükellefe ait beyannameleri 10-03-2024 tarihinde saat 21:45 civarı göndermek için girdiğimizde yetkimiz olmadığı için beyannameyi gönderemeyeceğimiz mesajı ile karşılaştık ve mükellef adına beyannameyi veremedik. Maliye sistemine girip, kontrol ettiğimizde ise; Şubat ayının 26. günü mükellefimiz kendi MALİYE ekranından kendi şifresi ile sisteme girip, sözleşmelerimizi haksız ve sebepsiz olarak FESİH etmişlerdir. Üzerine de mail ile herhangi bir sebep göstermeksizin veya geçerli bir sebebe dayanmadan sözleşmeyi fesih ettiklerini bildirmişlerdir. Yıl sonu kapanış işlemleri, enflasyon düzeltmesi işlemleri ve Şubat dönemi beyannameleri bu durumda beyanname gönderme yetkilerimiz olmadığından tarafımızdan verilememektedir. Ayrıca, sözleşmemizde yazılı işler dışında bulunan işlemlerden EK ücret alınır ifadesi bulunmaktadır. Enflasyon düzeltmesi için EK ücret talep etme hakkımız bulunmaktadır. Asgari ücret tarifesinde ise; aylık ücretin %35'i ilave edilerek uygulanmaktadır denilmektedir. Böyle bir durumda meslek mensubu olarak sorumluluk kısmında ve haksız fesihten dolayı izleyeceğimiz yol hakkında tarafımızı bilgilendirip, yönlendirmenizi önemle arz ve talep ederim. Saygılarımla.

Cevap : Mesleki hizmet sözleşmesi SÖZLÜ olarak yapılmaz. 2024 için yeniden sözleşme yapmanız gerekir. Müşteri tek taraflı GİB sözleşmesini fesih yapabilir. 2024 yılı için Yazılı sözleşmeniz olmadığı için Müşteriden hiç bir talep de bulunamazsınız. Müşteri kendisi GİB sözleşmesini fesih ettiği için sizin açınızda sorumluluk olmaz. Müşteriniz fesih tarihinden sonra yeni meslek mensubu ile sözleşme yaparak beyannamelerini vermiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.