Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.03.2024 13:52 (Üye) Soru : İyi Günler Bilanço esasına göre gelir vergisi beyannameleri eklerinde olan, kardan mali kara ulaşmayı gösteren bildirim tablosunda mali kar veya zarar 0 çıkmaktaydı, enflasyon düzeltmesi karlarını yazdığımız zaman mali kar veya zarar kısmında enflasyon düzeltmesi karı kadar (-) olarak çıkmaktadır. Bu yapılan işlem doğru mudur ? İşlem doğrumu yanlış mı onu bilemeyiz Ancak, Enflasyon düzeltmesinde KKEG neden olsun. KKEG sadece Giderler için uygulanır. Benim sorumu galiba yanlış anladınız Gelir vergisi beyannamesindeki "bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere ait kardan mali kara ulaşmak için yapılan hesaplamayı gösteren bildirim" tablosundaki enflasyon düzeltmesi karları kısmına enflasyon düzeltmesi karını yazdığımız zaman mali kar veya zarar kısmı enflasyon düzeltmesi karı kadar (-) eksi bakiye gözükmekte. Bu yapılan işlem doğrumu yani bu tablodaki enflasyon düzeltmesi karı kısmını dolduracak mıyız ?

Cevap : Beyanname formatının işleyişi hakkında bilgimiz yok. GİB ile görüşünüz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.