Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.03.2024 15:28 (Üye) Soru : 1- İşletme hesabından bilançoya geçişte defterbeyan üzerinde ATİK’ler enflasyona tabi tutulduktan sonra bilançonun dönem başı açılış fişine, taşınmış değerler eklenecektir. Normal şartlarda işletme defterlerinde ihtiyari olan düzeltme burada geçiş nedeni ile defterbeyan tarafında zorunlu mudur? 2- Sermaye konusunda ise işletme defteri olduğundan ödeme zamanına ilişkin bir kayıt da olmadığından bilanço açılış fişinde sermayenin enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş hali mi eklenecektir? (Aşağıdaki açıklamayı da dikkate alarak değerli görüşlerinizi rica ederim. (Ödeme zamanı bilinmeyen düzeltmeye tabi kıymetlerde, biliniyorsa yılının ocak ayı, 2004 öncesi ise 2004 aralık, yada kuruluş tarihi esas alınır yaklaşımından hareketle, vergi mükellefiyeti başlangıç tarihi veya herhangi bir odaya kayıtlı ise oda sicilinde kayıtlı sermaye tutarının odaya kayıt olunan tescil tarihi esas alınarak enflasyon düzeltmesi yapılması gerektiği sonucuna varıyorum)

Cevap : 1-ATİKLER ve Birikmiş amortisman açılış bilançosunda yer alması gerekir. 2-Bilançoya geçişte açılış (01/01/ ) bilançosundaki 500 hesap düzletmeye tabi olacak. Açıklama için yorum olmaz. Açıklamadaki tanıma göre işleminiz varsa yaparsınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.