Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.03.2024 17:07 (Üye) Soru : Merhabalar, Enflasyon Muhasebesi 555 Sayılı Tebliğde; Kazançlarını işletme hesabı esasına (zirai işletme hesabı dâhil) göre tespit eden mükellefler ile serbest meslek kazanç defteri tutan serbest meslek erbabı mükellefler enflasyon düzeltmesi yapamazlar. """Ancak, amortismana tâbi iktisadi kıymetlerini bu Tebliğe göre düzeltilmiş tutarları üzerinden amortismana tâbi tutabilirler."""" ibaresi geçmektedir. Sorum şu şekilde; işletme defteri tutanlar veya serbest meslek erbabı olan mükellefler amortismana tâbi iktisadi kıymetlerini bu Tebliğe göre düzeltilmiş tutarları üzerinden amortismana tâbi tutmak zorundalar mıdır yoksa kendi insiyatiflerinde midir?

Cevap : İşletme defteri tutanlar veya serbest meslek erbabı olan mükellefler amortismana tâbi iktisadi kıymetlerini Tebliğe göre Enflasyon düzeltmesi yapmak zorunda değiller ,İsterler ise düzeltme yaparlar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.