Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.03.2024 15:05 (Üye) Soru : gayrımenkul alım satan fırmayım. sahış fırmasından kdvsız aldığım meskenı satmış bulunmaktayım 150 metrekare altında olduğu için %10 kdv uygulayacağım ama. araçlarda olduğu gibi özel matraha tabimidir yanı aradakı farka mı sadece kdv uygulanacak?

Cevap : GAYRİMENKUL ALIM SATIMI BİLGİ NOTU (ÖZEL MATRAH UYGULAMASI) 3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYANLARDAN alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan taşınmazların (Gayrimenkul /Bina –arsa –arazi) tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. Vergi mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan taşınmazların satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. Vergi mükellefi olanlardan KDV ödenerek alınan taşınmazların teslimlerinde ise özel matrah sistemi uygulanmaz. Yapılan düzenlemeye göre; Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan G.menkullerin alış bedeli ile satış bedeli arasındaki farka KDV hesaplanacaktır. ( İş yerleri ve 150 metrekarenin üstündeki konutlarda için % 20 150 metre karenin altındaki konutlar için % 10 KDV hesaplanır) ARSA VE ARAZİ SATIŞLARI İÇİN % 10 KDV HESAPLANIR. Düzenlenecek faturada KDV uygulanmayan tutar KDV beyannamesinde Özel matrah bölümünde beyan edilecek KDV tabi olan kısım normal teslimler arasında yer alacaktır. ÖRNEK VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYAN kişiden 2.000.000 TL 90 metre kare Konut satın alınmış daha sonra Bu konutu 2.500.000 TL satmıştır. Alış bedeli 2.000.000 Satış bedeli 2.500.000 Satış bedeli 2.500.000 KDV uygulanacak tutar (2.500.000-2.000.000) = 500.000 Hesaplanan KDV % 10 (500.000 % 10 ) 50.000 KDV beyannamesinde özel matrah bölümünde gösterilecek tutar : 2.000.000 TL KDV beyannamesinde normal teslimler bölümünde gösterilecek tutar : 500.000 TL “ KDVK Md. 23/ f) İkinci el motorlu kara taşıtı veya TAŞINMAZ ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır.” TAŞINMAZ TİCARETİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE; TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ OLMAYANLAR ÖZEL MATRAH UYGULAMASINDAN YARARLANMAZ.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.