Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.03.2024 11:26 (Üye) Soru : 2022 yılında yapı ruhsatı almış bir sahış işletmesi 3B Sınıfı yapı maliyeti birim maliyeti 4.650 TL idi. 2024 için ise bu rakam birim maliyeti 14.400 TL olmuştur. SGK iş bitimi yazısı için hangisini baz almam gerekmektedir. Saygılar.

Cevap : Devlet tarafından yapılan inşaatların dışındaki inşaat işlerinin hemen tamamı asgari işçilik denetimine tabidir. Yapı ruhsatı vermeye yetkili merciler, ruhsat verdikleri inşaat işyerlerini SGK'ya bildirirler. İnşaatın bitiminden sonra ilgili mercilerden yapı kullanma izin belgesi (iskan belgesi) alabilmek için öncelikle SGK'dan ilişkisizlik belgesi alınması gerekir. SGK asgari işçilik uygulamasında; başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit edilen, başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş inşaatın maliyetinin hesabında ise bitirildiği yıldan önceki yıla ait birim maliyet bedelinin esas alınmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.